Společnost PRAGUE TAX SERVICES a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 10. 12. 2004. Poskytujeme poradenské a daňové služby pro české i zahraniční klienty. V průběhu své existence na trhu poradenských a daňových služeb poskytuje odborné služby pro české i zahraniční klienty. Naše společnost se rozsáhle věnuje i mezinárodnímu daňovému plánování a při tom intenzivně využívá znalostních i personálních zdrojů sítě NEXIA International.
Naší předností je komplexní profesionální pohled, který jsme získali praktickými zkušenostmi oblasti daní, auditu, účetnictví a oceňování. Díky tomu dokážeme Vaše potřeby posoudit jak z hlediska dodržování zákona, tak z pohledu ekonomického a hospodárného. Znalosti i zkušenosti získané daňovým zastupováním rozsáhlého portfolia našich klientů využíváme při hodnocení míry rizik a úrovně zpracované dokumentace.