Hlavní služby nabízené společností PRAGUE TAX SERVICES, a.s. zahrnují:

  • Daňové compliance: Firma asistuje klientům s dodržováním všech povinností a termínů spojených s daňovými tvrzeními, zejména v oblasti daní z příjmů (právnických i fyzických osob) a daně z přidané hodnoty.
  • Daňové poradenství: Firma poskytuje klientům fundované rady ohledně daňových otázek, zahrnující aktuální legislativu a možnosti legální optimalizace daní, a to jak jednorázového charakteru (typicky příprava stanoviska), tak průběžného daňového poradenství.
  • Zastupování v daňových sporech: Firma poskytuje klientům komplexní služby zastupování při daňových sporech, a to ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří. Zastupování při daňových sporech má za cíl chránit klienta, minimalizovat případné škody a dosáhnout optimálního výsledku v souladu s platnou legislativou.
  • Převodní ceny: prostřednictvím partnerské společnosti PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. jsme schopni klientům poskytnout služby v oblasti převodních cen, a to na úrovni zpracování TP dokumentace.
  • Daňové auditní služby / due dilligence: Firma provádí důkladné kontroly daňových procesů
    a dokumentace s cílem identifikovat možné nedostatky a rizika s návrhem, jak zlepšit postupy na straně klienta či omezit (snížit) identifikovaná daňová rizika. Firma poskytuje i akviziční poradenství na úrovni daňového due dilligence.
  • Informování o změnách v daňové legislativě: Firma udržuje své klienty informované o aktuálních změnách v daňových zákonech a jejich dopadech na jejich podnikání či finanční situaci, a to především prostřednictvím pravidelného vydávání daňových newsletterů.
  • Ostatní daňové služby – dle konkrétních požadavků klienta jsme schopni poskytnout i další výše nezmíněné služby, například z oblasti daně z nemovitých věcí, silniční daně, odpočtu na výzkum a vývoj a další.